Print Tekst kleiner tekst groter
Nieuws > Voortgang procedures

Voortgang procedures


Nationale-Nederlanden

Eind 2013 is de procedure tegen Nationale-Nederlanden (NN) gestart. Op 23 april 2014 heeft de rechtbank Rotterdam een positief tussenvonnis gewezen. NN had geëist dat de procedure zou worden geschorst. De rechtbank maakte korte metten met deze vertragingstactiek. In het vonnis werd NN op alle punten in het ongelijk gesteld en in de kosten veroordeeld. Begin 2015 heeft er een regiezitting bij de rechtbank plaatsgevonden en 11 april 2017 vond het pleidooi plaats. Op 19 juli 2017 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en zijn de vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl afgewezen. De vereniging is zeer verbaasd en vindt het oordeel van de rechter onbegrijpelijk. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De vereniging heeft direct besloten om in hoger beroep te gaan. 

Aegon

Na Nationale-Nederlanden dagvaardde de vereniging op 28 maart 2014 Aegon. In januari 2017 vond pleidooi plaats (dit is gewoonlijk de laatste stap in een procedure), waarna de rechter uitspraak doet. Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend. De rechter veroordeelde Aegon al eerder om gedupeerden met dit product schadeloos te stellen. In de huidige collectieve procedure gaat het om een fors hogere claim. Niet alleen voor het product Koersplan, maar ook voor alle andere woekerpolissen van Aegon. De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis van 28 oktober 2015 bepaald dat de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon zich gaat toespitsen op de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit zijn de meest verkochte producten van Aegon die samen zo’n 70% van alle door Aegon verkochte woekerpolissen uitmaken. Op 28 juni 2017 heeft de vereniging een overwinning behaald: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de  vordering van de vereniging niet toegewezen:volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Reaal

3 november 2015 heeft de vereniging staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. Op vrijdag 30 juni 2017 vindt er een zitting plaatst. Reaal is de derde verzekeraar waar de vereniging een collectieve procedure tegen is gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven. Klanten kregen misleidende offertes waarbij er bewust te hoge eindkapitalen werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden euro’s minder op dan was voorgespiegeld. Zodra er nieuws is in de collectieve procedure tegen Reaal laten wij dat hier weten. 

Allianz

Begin juni 2015 stond de vereniging op het punt om Allianz te dagvaarden. Net voor het verstrijken van de fatale termijn liet Allianz weten met de vereniging in gesprek te willen treden. Op 27 juni 2017 heeft de vereniging samen met ConsumentenClaim en de Stichting Woekerpolisproces een akkoord bereikt met Allianz over een tegemoetkomingsregeling. Lees hier ons persbericht. In november 2017 hebben alle deelnemers hun tegemoetkomingsvoorstel ontvangen. 

ASR

Een week voor de aangekondigde beursgang (juni 2016) heeft de vereniging ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire. Hier zit de procedure nog in de schriftelijke fase. Op zijn vroegst kan eind 2017/begin 2018 een uitspraak worden verwacht. ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals Stad Rotterdam, Woudsend en AMEV. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis. Een uitspraak kan gevolgen hebben voor de hele portefeuille van ASR. Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. De voorgerekende eindbedragen konden nooit gehaald worden en waren structureel zo’n 10% te hoog. Op 2 mei 2017 is er in een andere rechtszaak tegen ASR een belangrijke overwinning geboekt. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen. Deze uitspraak is belangrijk voor de collectieve procedure.

Achmea

Procedure is in voorbereiding.

Delta Lloyd

Procedure is in voorbereiding.

Generali

Procedure is in voorbereiding.

Goudse

Procedure is in voorbereiding.

Legal & General

Procedure is in voorbereiding.

U kunt ons helpen!

Aan alle leden doen we de oproep om ons te helpen bij het voorbereiden van de procedures. Dit kunt u doen door ons in het bezit te stellen van uw polis en alle in uw bezit zijnde productinformatie (folders, brochures, brieven, voorwaarden en dergelijke). Bij voorkeur voegt u deze stukken toe aan uw digitale dossier. Mocht dat niet lukken dan kunt u stukken ook per e-mail (vragen@woekerpolis.nl) of kopieën per post aan ons opsturen (Vereniging Woekerpolis.nl, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam). Vergeet niet om duidelijk uw lidnummer te vermelden.

dagvaarding Nationale-Nederlanden


Let op:

De verzekeraars die wij aanpakken in onze procedures werken onder verschillende merknamen. Dit betekent dat onze procedures ook gelden voor alle onderliggende merken. Voorbeeld: Axa valt onder Reaal. Als u verzekerd bent bij Axa is de procedure tegen Reaal voor u van belang. 

Bekijk hier welke procedure voor u van belang is.