Print Tekst kleiner tekst groter
Informatie > Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 30 mei 2017


Op 30 mei 2017 vond de vijfde Algemene Ledenvergadering plaats. Het was een geslaagde interactieve bijeenkomst.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, leidde de vergadering in met de hoogtepunten van het afgelopen jaar. De stijging van het ledenaantal kwam aan bod, tezamen met de media-aandacht, de samenwerking met Stichting Woekerpolisproces en de voortgang in de collectieve procedures. Mr. Geert Polders werd benoemd tot secretaris.

Cok van der Poel, penningmeester, vervolgde de bijeenkomst met een toelichting op de jaarrekening. Hierna was er gelegenheid voor leden om vragen te stellen. Er werden o.a. vragen gesteld over hoe lang de procedures nog gaan duren, de verjaringsproblematiek en wanneer de procedures tegen andere verzekeraars van start gaan. De notulen van de vergadering kunt u hier lezen.

Wij bedanken alle aanwezigen voor de geslaagde avond en voor alle verkregen input.